Prevádzkovateľ internetového portálu cocotrade.sk
Prevádzkovateľ – Obchodné meno (sídlo firmy podľa registra): JOZEF STAŇO – AVIA FLASH
Ulica a číslo: Blažice 132
PSČ a mesto: 044 16 Blažice

IČO: 33 903 573
DIČ: 1020659200
IČ DPH: SK1020659200

Živnostenský register Obvodného úradu Košice, číslo registra: 2765/94

Bankové spojenie: 82166628/0900

IBAN: SK5609000000000082166628

Mobil: 0915 962 661, 0903 260 043
E-mail: avia.flash@gmail.com, mstropkay@cocotrade.sk

Zodpovedný vedúci: Jozef Staňo
Adresa kamennej predajne: TIGRIA 1, 040 01 KOŠICE
(zároveň poštová adresa pre doručovanie)

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O. Box A-35
040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

 

O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “JOZEF STAŇO – AVIA FLASH” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “JOZEF STAŇO – AVIA FLASH”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50 kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “mstropkay@cocotrade.sk”.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

Druhy dopravy verejnými prepravcami alebo osobne

Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou UPS, našim vlastným šoférom, resp. pre zákazníkov z Košíc a blízkeho okolia je možnosť si vyzdvihnúť tovar priamo u nás na predajni v Košiciach osobne. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať počas “pracovných hodín”, mimo túto dobu po dohode.

 

PREPRAVNÉ (POŠTOVNÉ) V SR

 1. v rámci SR je prepravné 4.90 € pri nákupe do 30.00 €. Pri nákupe nad 30.00 € je zvýhodnená cena UPS kuriér za 3.90 €. Jednorazový poplatok prepravného nie je účtovaný pri hodnote nákupu nad 59 €. Pri objednávke do 10 kg je prepravné účtované podľa obchodných podmienok. Pri objednávke nad 10 kg je už prepravné 4,90 € za každý ďalší balík!
 2. preprava pre zákazníkov z Košíc a jeho blízkeho okolia do 5 km je pri nákupe nad 30 eur našim šoférom ZADARMO
 3. preprava pre veľkoobchodných zákazníkov je v rámci nášho rozvozového plánu po celej SR našim šoférom ZADARMO
 4. pri platbe osobne v predajni dodávateľa sa poplatok za doručenie neúčtuje

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

 

DRUHY DOPRAVY

 • osobné prevzatie v našej pobočke JOZEF STAŇO – AVIA-FLASH, Tigria 1, 040 01 Košice
 • vlastným šoférom v Košiciach a v jeho okruhu do 5 km rozvozom ZADARMO každý štvrtok a piatok už pri nákupe nad 30 € (objednávku je potrebné poslať v daný týždeň vždy v pondelok do 10.00 hod.)
 • kuriérskou spoločnosťou UPS

Spôsob dopravy a miesto dodania si zvolíte v objednávkovom formulári.

 

DODACIA LEHOTA:

Zo skúseností sú objednávky doručené k zákazníkovi do 4-6 pracovných dní, o čom Vás pri prijatí Vašej objednávky ihneď informujeme e-mailom alebo telefonicky. Objednávky prijaté cez víkendy alebo počas štátnych sviatkov alebo cez dovolenkové obdobie budú vybavované vždy v nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade predlžuje o nepracovné dni. Ak z nejakého dôvodu nebude možné Vám objednaný tovar zaslať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Zaväzujeme sa dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol ako miesto doručenia. Ak zákazník nevyplní adresu doručenia, automaticky sa za adresu doručenia považuje fakturačná adresa.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
Aj keď sa vždy v maximálnej miere snažíme uverejniť na našej stránke najpresnejšie a úplné informácie o predávanom tovare, môžu niektoré texty obsahovať chyby či nepresnosti, no tieto nedostatky sú pri vzájomnej ochote vždy jednoducho riešiteľné.
Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, pričom bude zákazníkovi umožnené odstúpiť od objednávky.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

 

PLATOBNÉ METÓDY:

V našom obchode www.cocotrade.sk máte tieto možnosti platby za Vami vybratý tovar:

 • platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe (poprosíme, aby ste neplatili ihneď, ale až po obdržaní zálohového listu!). Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
 • dobierka – objednaný tovar Vám zašleme kuriérskou spoločnosťou UPC a pri prevzatí tento tovar uhradíte hotovosti alebo platobnou kartou
 • osobný odber – platí sa v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere u nás na predajni
 • rozvoz v rámci Košíc – platí sa v hotovosti nášmu šoférovi, prípadne platba vopred (predĺži sa doba dodania)

BEZPEČNOSŤ   

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

Ochrana osobných údajov

Tento bod je presunutý do samostatnej sekcie OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad, v prípade platby prevodom posielame mail s prílohou. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená na každom výrobku. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.


Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).


Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

 

Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

 

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v tejto zmluve.

 

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – “kontaktná adresa”. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad pokladničný doklad, faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Jozef Staňo – AVIA FLASH

Zápis v živnostenskom registri Obvodného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 2765/94
Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2021 do odvolania.

 

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.